Wydarzenia 2019

Sportowe Pożegnanie Lata

21września w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgór- nym odbędzie się festyn pod nazwą Sportowe Po- żegnanie Lata. Wydarzenie organizowane od kilku lat przez Sołtysa i Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego na do- bre wpisało się w kalendarz i stanowi swoistego rodzaju do- pełnienie oczekiwań mieszkańców. Podczas familijnej zabawy będzie można skorzystać z wielu atrakcji zarówno dla ciała jak i ducha.

W ramach imprezy odbędzie się V edycja prezentacji klu- bów sportowych działających na terenie Gminy Tarnowo Pod- górne „Tarnowo na Sportowo”. Aranżerem oraz moderatorem pokazów sportowych będzie Michał Dolata.

Program imprezy:

12.00-15.00 Tarnowo na Sportowo
15.00 Powitanie przybyłych Gości
15.15 Animacje dla dzieci
17.15 Występy lokalnych gwiazd m.in. Pan Pa
-

nicz, Zespół LUKAUT, Julia Mróz,

OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne

21.00 Gwiazda wieczoru NORBI

22.00-24.00 Zabawa taneczna z Dj-em               


Przeźmierowo świętuje

6 i 7 września trwać będzie świętowanie w Przeźmiero- wie. Dni Przeźmierowa jak zwykle odbędą się w Cen- trum Kultury i Parku im St. Kanikowskiego, a gwiazdąwieczoru będzie zespół Brathanki.

W piątek o 18.00, w CK Przeźmierowo, rozpocznie się wer-nisaż wystawy prac uczestników międzypokoleniowych, inte- gracyjnych warsztatów Fundacji Nigdy nie jest za późno pod nazwą ,,Namaluj swój świat!’’. Ten wieczór uświetni koncert Aresa Chadzinikolau.

Sobota będzie dniem pełnym atrakcji. W Parku im. Stanisła- wa Kanikowskiego spotkamy się już o godz. 15, by podziwiać występy przedszkoli: „Kaczuszka” i „Leśne Skrzaty”. Następ- nie oczaruje nas iluzjonistyczny występ „Michelle czaruje”, a tuż po niej występy taneczne, kolejno: OSiR Dance Studio, Mażoretki i DZPiTL Modraki. Od 17.30 rozpoczną się atrak- cje muzyczno-koncertowe. Zagrają dla nas Sandra Wolska, a następnie Michał Teodorczyk z zespołem. Od 17.00 nato- miast coś dla prawdziwych wymiataczy – konkurencje sporto- we takie jak koszykarska karuzela, mocarze, ściana wspinacz- kowa, gladiator w basenie i frog fitness – w tych niezwykłych dyscyplinach rywalizować będą sołectwa – o 20.00 ogłosimy zwycięzców zawodów. O 20.15 przemówi Wójt Tadeusz Czaj- ka by rozpocząć Finał Dni Przeźmierowa – koncert zespołu Brathanki. Po nim sołtys Katarzyna Preyer przygotowała pre- zent dla mieszkańców – koncert zespołu Lukaut. ~ SB

Mażoretki

7 września – Park im. St. Kanikowskiego

15.00 Przedszkole „Kaczuszka” 15.15 Przedszkole „Leśne Skrzaty”

15.30 Michelle Czaruje – iluzjonistka

16.30 OSiR Dance Studio
17.00 Mażoretki
17.30 DZPiTL „Modraki”

18.00 Koncert Sandry Wolskiej
19.00 Koncert Michała Teodorczyka z zespołem

20.00 Ogłoszenie wyników „Wymiataczy” 20.15 Przemówienie Wójta
20.30 Koncert

22.00 Koncert Lukaut – prezent od Pani Sołtys


         

31 marzec 2019